Vršimo servis, kontrolu i održavanje protivpožarnih aparata "S" i "CO2" tipa i to:
- periodični pregled protivpožarnih aparata (na 6.meseci),
- servisiranje i punjenje aparata nakon upotrebe ,
- zamena delova,

Ispitivanje tela aparata na HVP