Telefoni: 011/ 2581-135, 011/ 2589-616, 065/ 210-1964    E-mail: office@trosador.co.rs


ZAKONSKA DOKUMENTACIJA iz ZOP-a, ZAŠTITE OD POŽARA

koju svaka firma u Srbiji mora imati

Izrada “Odluke o određivanju Lica za oblast ZOP”, (SVE firme moraju imati)!

Izrada “Pravila zaštite od požara”, (na osnovu člana 28. novog Zakona o ZOP, Sl. Gl. RS br. 111/2009 od 29.12.2009.g., SVE firme moraju imati)

Izrada i isticanje “Uputstava za postupanje u slučaju požara i evakuacije”, kao i nalepnica smerova evakuacije, (SVE firme moraju imati)

Izrada “Plana evakuacije“, (SVE firme moraju imati)

Izrada i isticanje (kod većih objekata i gde naloži inspekcija, “Grafičke šeme plana evakuacije”

Obuka i provera testiranjem i praktično zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, (SVE firme moraju imati)

Izrada “Programa osnovne obuke zaposlenih iz ZOP-a”, na koji se mora obezbediti Saglasnost MUP-a, (SVE firme moraju imati)

Izrada i isticanje zakonskih „Naredbi o zabrani pušenja“ i „Ovlašćenja o kontroli te naredbe“, kao i nalepnica zabrane pušenja na svim ulaznim vratima!

Zakonski Zapisnici o periodičnom pregledu i servisiranje protivpožarne opreme:

 • Vatrogasnih aparata (SVE firme moraju imati)
 • Protiv-panik lampi (SVE firme moraju imati)
 • Zakonski pregled tela PP aparata na HVP-Hladan vodeni pritisak na 2 god. (za tip “S”) i na 5 god. (za tip “CO2”) (SVE firme moraju imati)

Za firme koje imaju Hidrante i PP Centrale

 • Obavljanje periodičnih merenja pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži, na -6- meseci, sa zakonskim zapisnikom.
 • Obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija za ručnu i automatsku dojavu požara, na 2, 6, 12 i 60 meseci, sa zakonskim zapisnikom.

Za firme koje su I i II KATEGORIJE ugroženosti od požara

 • Izrada “Plana ZOP-a”, na koje se mora obezbediti saglasnost MUP-a (takse MUP-u uplaćuje Klijent)
 • Izrada “Glavnog projekta zaštite od požara”, na koje se mora obezbediti saglasnost MUP-a (takse MUP-u uplaćuje Klijent)
 • Izrada “Grafičke šeme plana evakuacije”

 

“Ugovor o angažovanom Licu – Referentu zaštite od požara“, nudimo uvek minimum 10% niže od konkurencije! Proverite i snizite troškove poslovanja!
 
Ukoliko Vam nedostaje nešto od navedenih zakonskih dokumenata, iz oblasti ZOP-a, mi Vam stojimo na usluzi.

KO SMO MI?

Od 1992. godine bavimo se poslovima zaštite od požara i to pod imenom S.Z.R. "SRBIJA SERVIS", a od 20.03.2004. godine poslujemo kao Preduzeće (sada Društvo) “TROSADOR” d.o.o. sa sedištem u Železniku, ul. Milovana Nićiforovića br. 1.

Pored trgovine vatrogasnom opremom i sredstvima, pružamo kompletnu uslugu servisiranja i održavanja protivpožarne opreme.

Posedujemo sve licence potrebne za vršenje poslova iz oblasti Zaštite od požara kao i Bezbednosti i zdravlja na radu.

Zanima Vas:

1. Akt o proceni rizika?

 • Rešavamo!

 

2. Pravila ZOP-a, Plan evakuacije?

 • Rešavamo!

 

3. Obuke i provere zaposlenih iz BZR-a i ZOP-a?

 • Rešavamo!

Kontakt

Adresa:

Beograd, 11250 Železnik, Milovana Nićiforovića 1

E-mail: office@trosador.co.rs

Telefoni:

011/ 2581-135
065/ 210-1964

OBEZBEĐENA BESPLATNA DOSTAVA NA TERITORIJI BEOGRADA!

KONTAKTIRAJTE NAS

Izdvajamo iz ponude