Telefoni: 011/ 2581-135, 011/ 2589-616, 065/ 210-1964    E-mail: office@trosador.co.rs

 

ZAKONSKA DOKUMENTACIJA iz BZR-a, BEZBEDNOSTI i ZDRAVLJA NA RADU koju svaka firma u Srbiji mora imati

 • Izrada “Akta o određivanju Lica iz BZR-a”, (SVE firme moraju imati)! Za firme do 20 zaposlenih, koje se ne bave građevinom i sl., Lice MOŽE biti Vlasnik, Preduzetnik, Direktor! U firmama sa više od 20 zaposlenih, Poslodavac mora imati Ovlašćeno Lice za BZR, sa položenim stručnim ispitom iz redova svojih zaposlenih ili ugovorom angažovano, sa VII stepenom, tehničke struke!
 • Izrada „Odluke o pokretanju procene rizika“, (SVE firme moraju imati)!
 • Izrada „Plan procene rizika“, (SVE firme moraju imati)!
 • Izrada „Program procene rizika“, (SVE firme moraju imati)!
 • Izrada “Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu”, (SVE firme sa Sistematizacijom ga moraju imati)! One koje nemaju Sistematizaciju, moraju preko Ugovora o radu da regulišu prava i dužnosti iz oblasti BZR-a.
 • Izrada “Programa obuke i osposobljavanja zaposlenih iz oblasti BZR-a”,(SVE firme moraju imati)!
 • Izrada “Akta o proceni rizika”,(SVE firme moraju imati)!
 • Izrada “Evidencije 14 zakonskih obrazaca”, (SVE firme moraju imati)!
 • Dokaze o obučenosti i proveri zaposlenih iz oblasti BZR-a, bezbednosti i zdravlja na radu (Obrasci br. 6, Testovi iz BZR-a).
 • Izrada “Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova”, (firme sa više od 5 zaposlenih ga moraju imati)!

“Ugovor o angažovanom Licu za vođenje poslova BZR-a“,nudimo uvek minimum 10% niže od konkurencije! Proverite i snizite troškove poslovanja!

Zakonski Stručni nalazi, koje izdaju licencne ustanove

 • Obezbeđenje Stručnih nalaza o prethodnom i periodičnom pregledu ispravnosti i primeni mera BZR-a kod elektroinstalacija niskog napona, GERO, ERO, RO-Razvodnih ormana, utičnica. (Ovaj stručni nalaz morate obezbediti)!
 • Obezbeđenje Stručnih nalaza o prethodnom i periodičnom pregledu ispravnosti i primeni mera BZR-a, na opremi za rad, koja tome podleže.
 • Obezbeđenje Stručnih nalaza o periodičnom pregledu radne okoline, mikroklime LETI i ZIMI i to: Temperature, vlage i brzine strujanja vazduha, kao i kvaliteta osvetljenosti.
 • Obezbeđenje prethodnih-pre zaposlenja i periodičnih na -12- meseci, lekarskih izveštaja o sposobnosti rada izvršilaca na radnim mestima sa povećanim rizikom.

 

KO SMO MI?

Od 1992. godine bavimo se poslovima zaštite od požara i to pod imenom S.Z.R. "SRBIJA SERVIS", a od 20.03.2004. godine poslujemo kao Preduzeće (sada Društvo) “TROSADOR” d.o.o. sa sedištem u Železniku, ul. Milovana Nićiforovića br. 1.

Pored trgovine vatrogasnom opremom i sredstvima, pružamo kompletnu uslugu servisiranja i održavanja protivpožarne opreme.

Posedujemo sve licence potrebne za vršenje poslova iz oblasti Zaštite od požara kao i Bezbednosti i zdravlja na radu.

Zanima Vas:

1. Akt o proceni rizika?

 • Rešavamo!

 

2. Pravila ZOP-a, Plan evakuacije?

 • Rešavamo!

 

3. Obuke i provere zaposlenih iz BZR-a i ZOP-a?

 • Rešavamo!

Kontakt

Adresa:

Beograd, 11250 Železnik, Milovana Nićiforovića 1

E-mail: office@trosador.co.rs

Telefoni:

011/ 2581-135
065/ 210-1964

OBEZBEĐENA BESPLATNA DOSTAVA NA TERITORIJI BEOGRADA!

KONTAKTIRAJTE NAS

Izdvajamo iz ponude