Telefoni: 011/ 2581-135, 011/ 2589-616, 065/ 210-1964    E-mail: office@trosador.co.rs

 

Reč Direktora “TROSADOR” d.o.o.

Poštovani korisnici naših usluga!

Zahvaljujemo se na Vašem vremenu koje ste odvojili da upoznate našu firmu!

Počev od davne 1992. godine bavimo se poslovima zaštite od požara. U početku radili smo pod imenom S.Z.R. “SRBIJA SERVIS”. Uspešnim i kvalitetnim radom, stalnim razvojem i povećanjem obima i vrste usluga, od 20.03.2004.godine poslujemo kao TROSADOR” d.o.o., sa sedištem u Železniku, ul. Milovana Nićiforovića br. 1. Na toj lokaciji su naši poslovni, prodajni, magacinski i radionički prostori!

Sve vreme svog postojanja, naše osnovne delatnosti bile su: Prodaja i pružanje usluga i to:

Prodaja vatrogasne opreme i sredstva ZOP-a

Zaštita od požara:

  • PP aparati svih tipova, hidrantska oprema, protiv-panik lampe, rezervni delovi za pp opremu, nalepnice smerova evakuacije, izlaza, ormarići prve pomoći i sl.

 

Pružanje zakonskih usluga iz oblasti ZOP-a, zaštite od požara

  • Periodično servisiranje i održavanje sredstava i opreme ZOP-a na -6- meseci, (pp aparata, hidrantske opreme i protiv-panik lampi), sa izdavanjem zakonskih Zapisnika.
  • Periodično ispitivanje tela pp aparata i hidrantskih creva na HVP, sa izdavanjem zakonskih Zapisnika.
  • Pružanje usluga obuke i teoretske i praktične provere zaposlenih iz oblasti ZOP-a, sa izdavanjem zakonskih Zapisnika.
  • Pružanje ugovornih usluga lica ZOP-a na mesečnom nivou.
  • Izrađujemo kompletnu zakonsku dokumentaciju iz oblasti ZOP-a!
  • Izrađujemo “Planove ZOP-a”, “Grafičke šeme Planova evakuacije” i “Glavne projekte ZOP-a”, na koje MUP, Sektor za vanredne situacije daje Saglasnost!

Stalnim ulaganjem u razvoj, prijemom visokostručnih kadrova i usavršavanjem svojih zaposlenih, dobili smo potrebna Uverenja, Diplome, Licence i Sertifikate, povećali smo obim rada i vrste usluga i danas radimo i nove oblasti i to:

 

Pružanje zakonskih usluga iz oblasti BZR-a, bezbednosti i zdravlja na radu

  • Pružamo usluge periodične obuke i teoretske provere zaposlenih iz oblasti BZR-a, sa izdavanjem zakonskih Obrazaca br.6
  • Pružamo ugovorne usluge lica BZR-a na mesečnom nivou.
  • Izrađujemo kompletnu zakonsku dokumentaciju iz oblasti BZR-a!
  • Prijavljujemo gradilišta nadležnoj inspekciji i izrađujemo “Elaborate o uređenju gradilišta” sa prilozima!
  • Obilazimo klijente i dajemo im edukativne Zapisnike o preventivnom obilasku!

Ako želite da Vaši zaposleni, Vaš menadžment i Vi mirno spavate, izbor je jednostavan – “TROSADOR” d.o.o.!

Mi dajemo garancije na proizvode, a posedovanje SERTIFIKATA ISO 9001:2008 je dovoljna garancija za kvalitet naših usluga!

Srdačan pozdrav!

 

Direktor Zoran Radojević

KO SMO MI?

Od 1992. godine bavimo se poslovima zaštite od požara i to pod imenom S.Z.R. "SRBIJA SERVIS", a od 20.03.2004. godine poslujemo kao Preduzeće (sada Društvo) “TROSADOR” d.o.o. sa sedištem u Železniku, ul. Milovana Nićiforovića br. 1.

Pored trgovine vatrogasnom opremom i sredstvima, pružamo kompletnu uslugu servisiranja i održavanja protivpožarne opreme.

Posedujemo sve licence potrebne za vršenje poslova iz oblasti Zaštite od požara kao i Bezbednosti i zdravlja na radu.

Zanima Vas:

1. Akt o proceni rizika?

  • Rešavamo!

 

2. Pravila ZOP-a, Plan evakuacije?

  • Rešavamo!

 

3. Obuke i provere zaposlenih iz BZR-a i ZOP-a?

  • Rešavamo!

Kontakt

Adresa:

Beograd, 11250 Železnik, Milovana Nićiforovića 1

E-mail: office@trosador.co.rs

Telefoni:

011/ 2581-135
065/ 210-1964

OBEZBEĐENA BESPLATNA DOSTAVA NA TERITORIJI BEOGRADA!

KONTAKTIRAJTE NAS

Izdvajamo iz ponude

  • PP aparat Tip S6A
    PP aparat Tip S6A
    Punjenje-univerzalni ABCE prah, usavršena konstrukcija i brži način upotrebe omoguċava efikasnije gašenje požara u motornim vozilima, domaċinstvima, javnim zgradama, industrijskim halama. Pogonski gas je azot. Temperaturno područje od -20 do +45 °C.