Usluge koje pružamo:

Vršimo usluge kontrole,servisa i ispitivanja pp aparata i hidrantske opreme, projektovanje sistema zaštite od požara, usluge vezane za bezbednost i zaštitu na radu, ugradnja i održavanje sistema tehničke zaštite

Zašto izabrati TROSADOR?

Tri decenije poslujemo u oblasti Trgovine i pružanja Usluga ZOP-a, zaštite od požara! Deceniju rada imamo u oblasti BZR-a, bezbednosti i zdravlja na radu! Ako želite da Vaši zaposleni, Vaš menadžment i Vi mirno spavate, izbor je jednostavan – “TROSADOR” d.o.o.! Mi dajemo garancije na proizvode, a posedovanje SERTIFIKATA ISO 9001:2008 je dovoljna garancija za kvalitet naših usluga! Godinama se proširuje lista naših klijenata, a naše reference govore dovoljno o nama. Stalnim ulaganjem u razvoj, prijemom visokostručnih kadrova i usavršavanjem svojih zaposlenih, dobili smo potrebna Uverenja, Diplome, Licence i Sertifikate, povećali smo obim rada i vrste usluga.